Realizacja procesu inwestycyjnego często wymaga jednoczesnej współpracy wielu niezależnych i działających na własny rachunek podmiotów. We współczesnych realiach branży budowlanej w procesie inwestycyjnym nierzadko występuje jeden lub kilka podmiotów z innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego. Polskie spółki z branży budowlanej prężnie działają na...

Wczoraj (04.01.2020 r.) w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa[1]. Zawiera ona szereg rozwiązań, które w zamyśle ustawodawcy wspierają rozwój budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego[2]. Jakie usprawnienia wprowadzają nowe przepisy? Elektroniczne wnioski w procesie budowlanym Po wejściu w życie ustawy...