W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim wniosek dotyczący tymczasowych ram kryzysowych, których celem jest wsparcie gospodarki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wniosek ten będzie teraz konsultowany, a państwa Unii Europejskiej odpowiedzą przy tym na pytania Komisji, dotyczące charakteru planowanego wparcia. Projektowana pomoc publiczna została...