Projekty związane z innowacjami cyfrowymi mogą otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 października niespodziewanie ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja NCBR była o tyle zaskakująca, że POIR ma już swojego następcę, FENG (największy program w Polsce wspierający przedsiębiorców w latach...

Aktualizacja 13.10.22: Tydzień temu (6.10.2022r.) Komisja Europejska zatwierdziła FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). To największy program z funduszy strukturalnych UE dla Polski na lata 2021-2027. Następca POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) pozwoli m. in. na wsparcie transformacji energetycznej. Zarys programu Budżet FEnIKS ma wynieść...

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie on finansowany z funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. FENG jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców. Zarys programu FENG Budżet...

Ulga na robotyzację to nowy mechanizm wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Polega na tym, że podatnik może dodatkowo odliczyć połowę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Celem wprowadzenia ulgi było zwiększenie nie tylko atrakcyjności polskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów, ale także produktywności, nowoczesności...

Początek 2022 r. był jednocześnie początkiem zmian wynikających z Polskiego Ładu. Wiele działo się także w obszarze pomocy publicznej, a konkretnie ulg i innowacji. Wprowadzono ulgę na robotyzację, dzięki której przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania połowę kosztów poniesionych na robotyzację. O co chodzi w uldze...

6 maja Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Z jej treścią można zapoznać się tutaj: akt prawny (sejm.gov.pl). Ustawa będzie następcą tzw. ustawy wdrożeniowej, która regulowała wydatkowanie środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ustawa...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój powoli dobiega końca, podobnie jak inne programy z funduszy UE na lata 2014-2020. W związku z tym kontrolowane są projekty, które otrzymały wsparcie unijne. Jeśli organ wykryje nieprawidłowości, może zażądać od beneficjenta korekty finansowej. Jednym z powodów nałożenia korekty może być...

Podczas marcowej konferencji w ramach francuskiej prezydencji w Radzie UE, Polska zadeklarowała chęć współpracy na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze zdrowia, w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). To kolejny krok na drodze do aktywnego wspierania przez Polskę międzynarodowych projektów z zakresu zdrowia,...

Powoli dobiegają końca programy finansowane z funduszy UE na lata 2014-2020, takie jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zdarza się, że w skutek kontroli realizowanych na kończących się lub zakończonych projektach, wykrywane są nieprawidłowości, co skutkuje nakładaniem korekt finansowych przez właściwe instytucje. Wskutek tego beneficjenci...

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim wniosek dotyczący tymczasowych ram kryzysowych, których celem jest wsparcie gospodarki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wniosek ten będzie teraz konsultowany, a państwa Unii Europejskiej odpowiedzą przy tym na pytania Komisji, dotyczące charakteru planowanego wparcia. Projektowana pomoc publiczna została...