Firmy energochłonne wkrótce będą mogły liczyć na nowe możliwości dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRIT) przygotowuje przedsiębiorców do uruchomienia programu o wartości 5 miliardów złotych - „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Operatorem Programu...

Nowy rok, nowe PSI - kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji weszła w życie 1 stycznia. Wraz z tą datą przesunięto moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia do miesiąca zakończenia inwestycji oraz wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie kwalifikowania środków trwałych. Pisaliśmy o tym TUTAJ....

To już kolejny rok, w którym ustawodawca wita przedsiębiorców działających w Polskiej Strefie Inwestycji nowelizacją rozporządzenia w sprawie udzielanej im pomocy publicznej. Konieczność jej wprowadzenia wynikała głównie ze zmian wynikających z Polskiego Ładu. Nowe brzmienie przepisów przynosi wiele ważnych zmian. Poniżej prezentujemy I część przeglądu...

Projekty związane z innowacjami cyfrowymi mogą otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 października niespodziewanie ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja NCBR była o tyle zaskakująca, że POIR ma już swojego następcę, FENG (największy program w Polsce wspierający przedsiębiorców w latach...

Aktualizacja 13.10.22: Tydzień temu (6.10.2022r.) Komisja Europejska zatwierdziła FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). To największy program z funduszy strukturalnych UE dla Polski na lata 2021-2027. Następca POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) pozwoli m. in. na wsparcie transformacji energetycznej. Zarys programu Budżet FEnIKS ma wynieść...

Po opublikowaniu nowej wysokości stopy bezrobocia[1] - na 30 czerwca wynosiła 5,2% - w wielu powiatach doszło do zmian, które przekładają się na określenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała...

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie on finansowany z funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. FENG jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców. Zarys programu FENG Budżet...

Ulga na robotyzację to nowy mechanizm wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Polega na tym, że podatnik może dodatkowo odliczyć połowę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Celem wprowadzenia ulgi było zwiększenie nie tylko atrakcyjności polskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów, ale także produktywności, nowoczesności...

Początek 2022 r. był jednocześnie początkiem zmian wynikających z Polskiego Ładu. Wiele działo się także w obszarze pomocy publicznej, a konkretnie ulg i innowacji. Wprowadzono ulgę na robotyzację, dzięki której przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania połowę kosztów poniesionych na robotyzację. O co chodzi w uldze...

6 maja Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Z jej treścią można zapoznać się tutaj: akt prawny (sejm.gov.pl). Ustawa będzie następcą tzw. ustawy wdrożeniowej, która regulowała wydatkowanie środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ustawa...