Co w Prawie Piszczy | w ramach zwykłej działalności
2820
archive,tag,tag-w-ramach-zwyklej-dzialalnosci,tag-2820,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz procedura ich okresowej oceny

30.11.2019 r. wchodzi w życie istotna regulacja dotycząca transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Do ustawy o ofercie publicznej dodany zostanie nowy rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi. Regulacja ta stanowi wdrożenie do polskich przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę...

0