Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia i zarządzanie nim na rzecz beneficjentów. W kolejnym artykule dotyczącym tej nowej formy prawnej przyglądamy się właśnie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń. Podstawowe informacje o beneficjencie Wbrew nazwie podmiotu, beneficjentami fundacji rodzinnej nie muszą być tylko członkowie rodziny – mogą...

Bez fundatora nie byłoby fundacji rodzinnej – to właśnie on odpowiada za ustanowienie podmiotu. Jego rola nie kończy się jednak na oświadczeniu złożonym w akcie założycielskim. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej? Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. To...

Już od 22 maja bieżącego roku w Polsce mogą zacząć funkcjonować pierwsze fundacje rodzinne. Będą one działać poprzez 3 organy: zarząd, radę nadzorczą oraz zgromadzenie beneficjentów. Podobieństwo do spółki kapitałowej nie jest tu przypadkowe. Co więcej, jest ono widoczne nie tylko w nazewnictwie organów, ale...

Coraz więcej biznesów rodzinnych staje przed decyzją o wyborze drogi rozwoju i zabezpieczeniu zgromadzonego kapitału. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być fundacja rodzinna, która jest atrakcyjnym instrumentem gospodarowania majątkiem, strukturyzacji biznesu i planowania sukcesji. Jest przeznaczona dla osób fizycznych, które chcą zabezpieczyć na przyszłość znaczne...

aktualizacja 16.12.2022: 14 grudnia 2022 r. ustawa została uchwalona przez Sejm. Kolejnym etapem w procesie legislacyjnym jest jej rozpatrzenie przez Senat. Kluczowe zmiany, które znalazły się w tekście ustawy po rozpatrzeniu przez Sejm to: wprowadzenie stawki podatku dochodowego CIT na poziomie 25% podstawy opodatkowania w zakresie...