W ostatnich dniach coraz więcej można usłyszeć o pozwach przedsiębiorców przeciwko Skarbowi Państwa. Firmy domagają się odszkodowań za szkody poniesione w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, które nakazały zamknięcie restauracji, hoteli, siłowni i podobnych miejsc. Podstawą takich pozwów są przede wszystkim twierdzenia o niekonstytucyjności wprowadzanych ograniczeń...

Do 31 stycznia 2021 r. największe przedsiębiorstwa mają obowiązek pierwszy raz złożyć do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty. Obowiązek jest nowy, a przepisy generują wiele pytań. Atmosferę podgrzewa UOKIK, który już prowadzi postępowania dotyczące nadmiernych opóźnień w transakcjach handlowych wobec ponad kilkuset podmiotów. Sprawozdania...

W tej odsłonie naszej serii zajmiemy się kontrowersyjną kwestią sposobu opodatkowania budowli znajdujących się w budynkach. Wielu przedsiębiorców posiada budynki, w których znajdują się całkowicie odrębne od budynku urządzenia techniczne, zespoły urządzeń, zbiorniki czy fundamenty pod maszyny i urządzenia. Kluczowe pytanie sprowadza się do tego, czy...

Wczoraj (04.01.2020 r.) w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa[1]. Zawiera ona szereg rozwiązań, które w zamyśle ustawodawcy wspierają rozwój budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego[2]. Jakie usprawnienia wprowadzają nowe przepisy? Elektroniczne wnioski w procesie budowlanym Po wejściu w życie ustawy...

Kontynuujemy nasz cykl dotyczący podatku od nieruchomości (RET). We wcześniejszym artykule pisaliśmy, jak przygotować się do rozliczenia RET i na co zwrócić uwagę, aby być może obniżyć ponoszone koszty. Dziś rozwijamy temat, przedstawiając Państwu, jakie budowle, budynki i grunty podlegają opodatkowaniu.   Co opodatkowujemy podatkiem od...

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po raz kolejny w wyniku przeprowadzonego postępowania nałożył karę w wysokości 1,9 mln zł za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – tym razem na spółkę Virgin Mobile Polska. Kontrola UODO została przeprowadzona po zgłoszeniu przez Spółkę naruszenia ochrony danych osobowych...

Część przedsiębiorców (w tym administratorów lub podmiotów przetwarzających dane osobowe), ze względu na skalę i charakter przetwarzania danych, jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych. Jak zgodnie z wytycznymi UODO poinformować odbiorców o posiadaniu Inspektora w spółce?...

Kontynuujemy wątek najnowszych zmian w przepisach prawa budowlanego wywołanych przez pandemię COVID-19. W pierwszej części artykułu poruszaliśmy kwestię zwolnienia z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie. Dziś przyjrzymy się nowym przepisom dotyczącym inwestycji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zawieszenie stosowanie przepisów prawa budowlanego do...

Zbliża się rok 2021, a wraz z nim nieodłączny element podatkowego krajobrazu, czyli złożenie przez przedsiębiorstwa deklaracji na podatek od nieruchomości na kolejny rok podatkowy. Niejednokrotnie firmy posiadające duże hale produkcyjne, liczne budowle i grunty płacą nawet kilka lub kilkanaście milionów złotych podatku od nieruchomości rocznie,...