Znamy już treść uzasadnienia uchwały siódemkowej z 24 maja 2021 r.[1], w której NSA potwierdził, że sądy administracyjne są uprawnione do weryfikacji, czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego miało charakter instrumentalny i pozorny, a więc czy służyło wyłącznie zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z punktu widzenia podatnika...

Od 24 lipca 2020 r. będą obowiązywać przepisy ograniczające inwestycje zagraniczne we wszystkie spółki publiczne oraz niektóre spółki z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, obronnego, chemicznego i spożywczego. Chodzi o inwestorów spoza UE/EOG/OECD, ale także spółki kontrolowane przez podmioty spoza tych obszarów. Tzw. ustawą tarczy 4.0[1] wprowadzono dodatkowe...

Opóźnienia w płatnościach zobowiązań to sytuacja dość często spotykana w biznesie, która dodatkowo zyskuje na znaczeniu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią. Zmiany prawne, które obowiązują od 1 stycznia, wprowadziły nowe narzędzie dla Prezesa UOKiK - tzw. postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń...

Przedsiębiorcom zostały już tylko 2 miesiące na zweryfikowanie i zgłoszenie do rejestru beneficjenta rzeczywistego. Przepisy nie są jasne i pojawia się mnóstwo pytań. Czy prokurent może dokonać zgłoszenia? Jak znaleźć beneficjenta w spółce osobowej? Jak daleko szukać beneficjenta? O co chodzi z beneficjentem zastępczym? Jak zabrać się...

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą orzeczeń wydawanych z udziałem sędziów powołanych przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa. Treść uchwały może budzić wątpliwości osób zaangażowanych w spór sądowy co do ważności ich postępowań. Poniżej wyjaśniamy, jakie konsekwencje niesie za sobą uchwała i co mogą...

W dniu 28 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w powiększonym składzie 7 sędziów odnośnie możliwości wykorzystania dowodów uzyskanych „przy okazji” prowadzenia kontroli operacyjnej – jak wynika z treści uchwały kontrola operacyjna nie może być nieograniczona i dotyczyć wszystkich przestępstw ściganych z urzędu. Stanowisko to...

Kilka słów o e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) została wprowadzona w 2005 roku Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ma ona na celu udostępnianie obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. W ostatnim czasie wzrasta jednak ilość spraw z udziałem administracji...

Stało się. Po kilku miesiącach prac nad projektem nowej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zarówno Sejm, jak i Senat zaakceptował ostatecznie uzgodnioną wersję nowych przepisów. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu zaczyna biec okres 14 dniowy, po...

Już 30 kwietnia wchodzą w życie ustawy składające się na tzw. Konstytucję dla biznesu, tj.: Prawo przedsiębiorców – kluczowa ustawa pakietu, zastępująca funkcjonującą obecnie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., a także Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Ustawa...