Sygnaliści stali się obszarem zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Normalizującej. Wydana kilka tygodni temu Norma ISO 37002 wskazuje konkretne wytyczne związane z budowaniem skutecznego systemu whistleblowingowego w organizacji. Dokument stanowi nowe podejście do tematu wdrażania procedur zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów – dotychczas zagadnienie to nie było ustandaryzowane. ISO...

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP)....

Z końcem lipca weszła w życie część przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym[1] - nowej ustawy deweloperskiej. Na ich mocy utworzony został zapowiadany od dawna Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Choć fundusz powstał już teraz, związane z nim...

W piątek 23 lipca w życie weszła nowelizacja tzw. Specustawy COVID-19[1], która jest kluczowa z dla najemców / dzierżawców i wynajmujących / wydzierżawiających w galeriach handlowych. O tym, że projekt nowelizacji został przyjęty przez sejm pisaliśmy na naszym blogu w maju. Nowy przepis i nowe zasady Specustawa...

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych[1] miała miejsce w marcu ubiegłego roku, jednak wiele podmiotów nadal nie uchwaliło regulaminu Zdalnych Zgromadzeń Wspólników. Wprowadzona nowelą zmiana przepisu ułatwiła wspólnikom realizowanie Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez modyfikacji tej kwestii w umowie spółki, o ile dotychczasowe brzmienie nie...

Wybuch pandemii zmusił pracodawców i pracowników do przystosowania się do nowych procedur, warunków pracy i zasad komunikacji. Wciąż często pracuje się zdalnie lub hybrydowo. Spotkania online w dużej mierze wyparły te bezpośrednie – i być może jeszcze trochę czasu minie, zanim odważniej zaczniemy spotykać się...

Kontynuujemy tematykę związaną z prostą spółką akcyjną (PSA) – zapoczątkowaną wpisem: Prosta spółka akcyjna – 7 najważniejszych innowacji dla startupów. Na naszym blogu w najbliższym czasie ukaże się cykl artykułów pt. "Prosto o prostej spółce akcyjnej", w ramach którego omówimy najistotniejsze oraz praktyczne aspekty funkcjonowania...