Nabycie nieruchomości z zasobu gminnego pod budownictwo mieszkaniowe ma być łatwiejsze. Już 1 kwietnia rusza nowy program – „Lokal za grunt”, który umożliwi nabycie nieruchomości gruntowych w zamian za przeniesienie własności części wzniesionych na tych nieruchomościach lokali mieszkalnych lub budynków. Założenia programu “Lokal za grunt” Celem wprowadzenia...

Spółki oswoiły się już z koniecznością sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Czy zatem sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia spółki również powinno zostać sporządzone w takiej formie? Zagadnienie pozornie błahe, jest niestety nieoczywiste - poniżej przedstawiamy główne wątpliwości i praktykę w tym obszarze. Co na...

Realizacja procesu inwestycyjnego często wymaga jednoczesnej współpracy wielu niezależnych i działających na własny rachunek podmiotów. We współczesnych realiach branży budowlanej w procesie inwestycyjnym nierzadko występuje jeden lub kilka podmiotów z innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego. Polskie spółki z branży budowlanej prężnie działają na...

Często spotykamy się z pytaniami, czy aby skutecznie przekształcić spółkę, należy do wniosku o wpis przekształcenia spółki w rejestrze przedsiębiorców załączyć plan przekształcenia. W artykule wyjaśniamy, jak to wygląda w praktyce.   Kiedy sąd zapozna się z planem przekształcenia? Zgodnie z aktualnymi przepisami, plan przekształcenia podlega badaniu...

Choć w pewnych kwestiach ustawodawca „wymusił” digitalizację już jakiś czas temu (np. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości), tak naprawdę dopiero pandemia koronawirusa i przejście wielu przedsiębiorstw na zdalny tryb pracy pokazały, jak przydatne w bieżącej działalności może być...

W dobie pandemii COVID-19 wielu pracodawców wprowadziło szereg działań, mających chronić zakład pracy przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Najczęściej spotykane środki to nowe procedury bezpieczeństwa, zobowiązanie do samooceny stanu zdrowia pracowników i wypełniania stosownych kwestionariuszy, obowiązek informowania o wyjazdach zagranicznych (w początkowym stadium epidemii w Polsce)...

1 marca 2021 r. ruszy rejestr akcjonariuszy wieńczący cały proces przymusowej dematerializacji akcji przeprowadzony w ubiegłym roku przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Tego dnia zmieni się również codzienność akcjonariuszy i spółek akcyjnych co do działań korporacyjnych, zbywania akcji czy nawet możliwości kontaktu pomiędzy spółką i...

W styczniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada uregulowanie elektronicznych licytacji nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. Jak będą wyglądały e-licytacje nieruchomości prowadzone przez komorników?...

W poprzednim artykule dotyczącym przekształcenia spółki wskazaliśmy, kto i w co może się przekształcić (praktycznie każda spółka handlowa w inna spółkę) oraz ile trwa taka procedura (artykuł dostępny tutaj). W poniższym wpisie wskażemy, jakie dokumenty powstają w związku z przekształceniem i jakie kwestie mogą dodatkowo...