Co w Prawie Piszczy | Prawo
5
archive,category,category-prawo,category-5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

CIT-8 – nowy obowiązek dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia SSE lub decyzje o wsparciu

W czerwcu 2019 znowelizowana została ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wśród zmian wprowadzonych przez tę regulację znalazł się również nowy, dodatkowy obowiązek sprawozdawczy, dotyczący przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej. W grupie zobowiązanych są również przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej...

0

Termin na wpis do CRBR wydłużony? – jest projekt ustawy

W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące. Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do CRBR i aktualizacji zamieszczonych w nim...

0

Wskazanie beneficjenta rzeczywistego na żądanie banku – FAQ

Bank prosi mnie o wskazanie beneficjenta rzeczywistego – z czego to wynika? Czy muszę go podać? Czy bank zgłosi za mnie beneficjenta rzeczywistego do CRBR? Masz wątpliwość? Wyjaśnienia znajdziesz w poniższym wpisie. Dlaczego banki/ubezpieczyciele i inne podmioty proszą spółki o wskazanie ich beneficjentów rzeczywistych? Bank czy ubezpieczyciel...

0

Obligacje – coraz bliżej termin zgłaszania KDPW „starych” emisji

Ponad rok temu uchwalono przepisy wzmacniające nadzór nad rynkiem finansowym i ochronę inwestorów. Całkowitej zmianie uległy  zasady emisji i obrotu obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi i listami zastawnymi, które od 1 lipca 2019 r. muszą mieć formę zdematerializowaną (tzn. być zarejestrowane w depozycie KDPW, spółki upoważnionej przez...

0

Koronawirus a konsument

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o skutkach koronawirusa – nie tylko zdrowotnych, ale również tych gospodarczych, ekonomicznych i wpływających na istniejące stosunki prawne – również te między przedsiębiorcami a konsumentami. Równolegle, w Internecie rosną ceny produktów takich jak maseczki czy żele antybakteryjne. Panująca sytuacja...

0

Podstawy prawne marketingu prowadzonego drogą elektroniczną – zgoda i uzasadniony interes

Każdy specjalista od marketingu wie, że wysłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. mailowo czy smsowo) wymaga uprzedniej zgody. I faktycznie, prawnie zasada ta wynika z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), zgodnie z którym zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, chyba że...

0

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym dot. CRBR i beneficjentów rzeczywistych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML. Najważniejsze zmiany: Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego Ustawa rozszerza definicję podmiotu obowiązanego o przedsiębiorców: świadczących usługi polegające...

0

Koronawirus – czyli nadzwyczajny tryb specustawy włączony

Poniedziałek w Sejmie rozpoczął się pod hasłem „Specustawa przeciwko koronawirusowi”. W nocy z niedzieli na poniedziałek na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy, nad którą Sejm debatuje od poniedziałkowego poranka. Z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców na etapie projektu ustawy (co oczywiście po przejściu ścieżki legislacyjnej...

0

Spółki akcyjne w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawą AML/CFT[1], niemal wszystkie spółki prawa handlowego muszą dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ustawodawca przewidział jedynie 2 odstępstwa, jedno dotyczące spółek publicznych, a drugie partnerskich. Niestety brak rzetelnej kampanii informacyjnej oraz krążące po sieci szczątkowe lub niemające potwierdzenia w przepisach i...

0

Umowy rezerwacyjne do regulacji

Po dłuższej przerwie rząd powrócił do prac nad projektem nowelizacji do ustawy deweloperskiej (a konkretnie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), zgłoszonej przez Prezesa UOKIK w połowie 2018 roku. Wśród nowości, które zdaniem pomysłodawców mają zapewnić lepszą ochronę nabywców mieszkań i większą...

0