Ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła szereg zmian w dotychczasowej ustawie. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego porządku prawnego do tzw. V Dyrektywy AML. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Część z nich obowiązuje już od 15 maja, pozostałe wejdą w życie 31 lipca...

Prezydent RP wystąpił z inicjatywą legislacyjną zmian w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z nowelizacją odbiorca płatności nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy świadczenia usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorca nie będzie też mógł odmówić przyjęcia zapłaty, gdy konsument uiszcza...

W transakcjach M&A, jednym z kluczowych czynników jest czas. Najczęściej obu stronom zależy, żeby odbyły się one jak najszybciej. Jak pokazują przykłady z ostatnich lat, szczególnie w przypadku transakcji dwuetapowych, nie warto ulegać presji czasu. Może to bowiem prowadzić do przedwczesnego przejęcia kontroli, a taki...

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska zgłosiła projekt CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju). Zastąpi ona obecną dyrektywę z 2014 roku w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Jakich spółek dotyczą zmiany i co będą zawierać nowe raporty niefinansowe? Odpowiadamy...

Nabycie nieruchomości z zasobu gminnego pod budownictwo mieszkaniowe ma być łatwiejsze. Już 1 kwietnia rusza nowy program – „Lokal za grunt”, który umożliwi nabycie nieruchomości gruntowych w zamian za przeniesienie własności części wzniesionych na tych nieruchomościach lokali mieszkalnych lub budynków. Założenia programu “Lokal za grunt” Celem wprowadzenia...

Spółki oswoiły się już z koniecznością sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Czy zatem sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia spółki również powinno zostać sporządzone w takiej formie? Zagadnienie pozornie błahe, jest niestety nieoczywiste - poniżej przedstawiamy główne wątpliwości i praktykę w tym obszarze. Co na...

Realizacja procesu inwestycyjnego często wymaga jednoczesnej współpracy wielu niezależnych i działających na własny rachunek podmiotów. We współczesnych realiach branży budowlanej w procesie inwestycyjnym nierzadko występuje jeden lub kilka podmiotów z innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego. Polskie spółki z branży budowlanej prężnie działają na...

Często spotykamy się z pytaniami, czy aby skutecznie przekształcić spółkę, należy do wniosku o wpis przekształcenia spółki w rejestrze przedsiębiorców załączyć plan przekształcenia. W artykule wyjaśniamy, jak to wygląda w praktyce.   Kiedy sąd zapozna się z planem przekształcenia? Zgodnie z aktualnymi przepisami, plan przekształcenia podlega badaniu...