28 września 2020 r. zostało opublikowane nowe obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, po tej dacie będą musieli spełnić nowe kryteria jakościowe. Na dzień...

W lipcu Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie projektu nowych wytycznych w zakresie pomocy regionalnej, o czym pisaliśmy w artykule dostępnym tutaj. To ważny dokument dla przedsiębiorców, którzy planują nowe inwestycje w Polsce i rozważają ubieganie się o pomoc publiczną na przykład w formie...