Coraz więcej polskich spółek emituje zielone obligacje – wśród najnowszych przykładów po grupie Columbus Energy można wskazać emisję PKN Orlen, R.Power czy niedawną decyzję Famur o emisji zielonych obligacji.   W poprzednim wpisie opisaliśmy czym są zielone obligacje oraz jakie są najpopularniejsze standardy kwalifikacji zielonych obligacji,...

Pierwsza zielona obligacja (ang. green bond) została wyemitowana w 2007 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny. Z kolei pionierem w zakresie zielonych obligacji skarbowych była Polska, która w 2016 r. jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała zielone obligacje o wartości 750 mln euro. Od tego czasu rynek...

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska zgłosiła projekt CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju). Zastąpi ona obecną dyrektywę z 2014 roku w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Jakich spółek dotyczą zmiany i co będą zawierać nowe raporty niefinansowe? Odpowiadamy...