Producenci napojów i podmioty z branży gastronomicznej, prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, a także inni przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do systemu kaucyjnego, który wejdzie w życie z początkiem 2025 r. Aby w tym pomóc, przedstawiamy najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu...

[Zaktualizowano 09.04.2024 r.] CBAM, znany również jako graniczny podatek węglowy, wiąże się z nowymi obowiązkami przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej. Wcześniej omówiliśmy podstawy jego funkcjonowania w artykule „CBAM – nowy mechanizm walki z ucieczką emisji poza granice UE”. Teraz odpowiemy na najczęściej zadawane pytania o...

CBAM, czyli graniczny podatek węglowy, tworzy nowe wymagania dla importu określonych dóbr spoza granic UE, a co za tym idzie nowe wyzwania. W cyklu „FIT FOR 55” dla firm przybliżamy zasady jego funkcjonowania – zapraszamy do lektury. Cele CBAM Mechanizm CBAM ma zapobiec dalszym „ucieczkom emisji”, czyli...

24 maja ma wejść w życie ustawa implementująca do polskiego prawa dyrektywę nazywaną Single Use Plastic. Nowelizacja wprowadza istotne ograniczenia w obrocie produktami jednorazowego użytku wykonanymi z tworzyw sztucznych. Jej celem jest minimalizacja stopnia ich wykorzystywania i zmniejszenie negatywnego wpływu tego rodzaju artykułów na środowisko. Produkty...

W procesie inwestycyjno-budowlanym istnieją przypadki, w których przepisy wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Dotyczy to m.in. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia...

Od jakiegoś czasu Internet zalewany jest falą informacji o zmianach wprowadzanych od 1 stycznia 2020 r. w ustawie o odpadach. Wiadomości te są najczęściej opatrzone apokaliptycznymi tytułami zwiastującymi restrykcyjną nowelizację przepisów, która pod rygorem niemożności prowadzenia działalności w roku 2020 wymusza od przedsiębiorców uzyskanie wpisu...

Wraz z początkiem roku właściciele prywatnych posesji zwolnieni zostali z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, o ile nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W uproszczeniu, jeżeli drzewo rosnące na takiej nieruchomości przeszkadza w budowie domu – nie jest wymagana zgoda na...