8 września 2021 r. zmodyfikowany projekt Polskiego Ładu został skierowany do Sejmu. Zmiany przewidziane  w nowych regulacjach obejmą swoim zakresem bardzo szeroki krąg podmiotów, ale dziś chcemy się skupić na kwestiach kluczowych dla pracodawców naliczających płace swoim pracownikom i zleceniobiorcom. W celu ułatwienia odnalezienia się w...

Planowane zmiany w tzw. Polskim Ładzie[1] objęły swoim zakresem bardzo szeroki krąg podmiotów, w tym podatkowe grupy kapitałowe. W obecnie konsultowanym projekcie ustawy znalazły się przepisy nowelizujące kwestie utworzenia i funkcjonowania tych grup. Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, szykuje się prawdziwa rewolucja w tym...