Nowelizacja kodeksu karnego[1] wzbudziła sporo kontrowersji. Mimo sprzeciwu środowiska naukowego 2 grudnia Prezydent podpisał ustawę. Oprócz omawianych w mediach zmian np. konfiskata samochodu kierowców jadących na „podwójnym gazie” czy likwidacja kary 25 lat pozbawienia wolności - w jej miejsce nawet do 30 lat, znalazły się...

Bieżący rok przyniósł (nie)spodziewane zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w szczególności w zakresie przestępstw środowiskowych[1]. Ustawodawca znacznie zaostrzył odpowiedzialność, jaką podmioty zbiorowe mogą ponieść za czyny popełnione przez ich reprezentantów czy też pracowników. Zmiany te są ważne zwłaszcza dla spółek korzystających ze środowiska. Niedawno pojawiły się...