Ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie karnym, nazywane „Wielką nowelizacją kodeksu karnego”[1], weszły w życie 1 października 2023 r. W dużym stopniu wpływają na oblicze prawa karnego, także w zakresie istotnym dla biznesu. Przedstawiamy 4 najważniejsze zmiany. 1. Szkody w obrocie gospodarczym Szczególnie ciekawa zmiana dotyczy przestępstwa...

Bieżący rok przyniósł (nie)spodziewane zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w szczególności w zakresie przestępstw środowiskowych[1]. Ustawodawca znacznie zaostrzył odpowiedzialność, jaką podmioty zbiorowe mogą ponieść za czyny popełnione przez ich reprezentantów czy też pracowników. Zmiany te są ważne zwłaszcza dla spółek korzystających ze środowiska. Niedawno pojawiły się...