Prosta spółka akcyjna zaczęła funkcjonować w Polsce 1 lipca 2021 r. Ten typ spółki skierowany jest głównie do dynamicznie rozwijającej się działalności gospodarczej, czyli do start-upów. Co odróżnia PSA od innych spółek? Na pewno jej elastyczność i swoboda w możliwości kształtowania wzajemnych relacji między akcjonariuszami...

Dla wielu przedsiębiorców prosta spółka akcyjna może być bardziej atrakcyjną formą prawną niż dotychczasowy typ spółki, pod którym działa. Powodów dokonania restrukturyzacji może być wiele, np. chęć skorzystania z zewnętrznego finansowania, ułatwiony obrót akcjami, wnoszenie wkładów w postaci usług / know-how czy też uproszczona likwidacja spółki,...

Kontynuujemy tematykę związaną z prostą spółką akcyjną (PSA) – zapoczątkowaną wpisem: Prosta spółka akcyjna – 7 najważniejszych innowacji dla startupów. Na naszym blogu w najbliższym czasie ukaże się cykl artykułów pt. "Prosto o prostej spółce akcyjnej", w ramach którego omówimy najistotniejsze oraz praktyczne aspekty funkcjonowania...

Prosta spółka akcyjna (PSA) pojawi się w obrocie już 1 lipca 2021 r. Termin wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych był kilkakrotnie odsuwany, o ile więc nie nastąpi kolejne przesunięcie last minute, już wkrótcepolscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z zupełnie nowych rozwiązań....