Spór pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego nie jest niczym niestandardowym. Bez względu na jakość postanowień umowy i poziom ustanowionych zabezpieczeń, inwestor może oczekiwać, że na pewnym etapie dojedzie do sporu z wykonawcą. Wzorce umowne FIDIC zawierają jednak procedury, które mogą to ryzyko ograniczyć.   Dobre przygotowanie inwestycji Inwestor...

Roboty zostały wykonane - co dalej? Wykonawca chciałby otrzymać ostatnią transzę płatności i wszelkie należności finansowe wynikające z należytego wykonania robót oraz pożegnać się z podwykonawcami. Inwestorowi zależy z kolei na jak najszybszym rozpoczęciu korzystania z ukończonego projektu. Najpierw musi się jednak upewnić, czy wszystko...

W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy, na czym polega procedura zmiany zakresu umowy w FIDIC oraz jakie korzyści i ryzyka się z nią wiążą. Tym razem przyjrzymy się tej procedurze ze strony praktycznej. Co może być przedmiotem zmiany w ramach FIDIC? Omawiając procedurę zmiany FIDIC skupimy się na...

Czy zamawiający ma prawo do zmiany zakresu umowy? Tak, te kwestie reguluje klauzula 13 FIDIC („Zmiany i korekty”) w ramach tzw. procedury zmiany (variation / change order procedure). Potrzeba możliwości płynnej zmiany zakresu umowy jest charakterystyczna dla umów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym, zwłaszcza w...

W kontrakcie opartym o warunki kontraktowe FIDIC występują w zasadzie Ci sami bohaterowie, co w standardowych umowach wybuduj lub zaprojektuj i wybuduj. Mamy więc zamawiającego – inwestora, który chce coś wybudować, ma na to środki, ale nie zna się na budowaniu lub po prostu nie...

Sposób przygotowania umowy w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC można porównać do przepisu kulinarnego. Tak jak podczas przygotowywania potrawy, tak w przypadku umów opartych o FIDIC potrzebujemy listy niezbędnych składników oraz informacji o kolejności ich dodawania. Podobnie też mamy pole do popisu przy modyfikacji standardowego...

Warunki kontraktowe FIDIC,  bardzo popularne na całym świecie, stają się coraz bardziej powszechne również w Polsce, głównie za sprawą inwestycji zagranicznych lub innych niż krajowe źródeł finansowania.  Jednak doświadczenie pokazuje, że często nawet praktycy prawa umów gospodarczych nie wiedzą wiele o FIDIC, nie mówiąc już...