2024 to kolejny rok transformacji energetycznej – przyniesie wiele wyzwań, ale także szans dla przedsiębiorców, którzy nie chcą zostać w tyle „zielonego” maratonu. Wytypowaliśmy te z nich, na które  szczególnie warto zwrócić uwagę. Dalszy rozwój energetyki rozproszonej Energetyka rozproszona to - w uproszczeniu – wytwarzanie energii w...

Energetyka rozproszona to podejście do produkcji i dostarczania energii, które zakłada wykorzystanie lokalnych, mniejszych źródeł energii w celu zaspokojenia potrzeb danego obszaru lub społeczności. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów energetycznych opartych na dużych elektrowniach generujących energię w jednym miejscu i przesyłających ją na duże odległości,...

Europejski Zielony Ład (tzw. Green Deal) to unijny plan, który ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Jednym z jego filarów jest nadanie priorytetu efektywności energetycznej. Ten kierunek widać w szczególności w zmienionej ostatnio dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej[1]. Jakie obowiązki...

Nie da się ukryć, że Europejski Zielony Ład – i związany z nim plan RePower EU – w ostatnim czasie nabrał szybszego legislacyjnego tempa. Komisja Europejska postanowiła przejść do zdecydowanej ofensywy. Stawia sobie (oraz wszystkim państwom członkowskim) ambitne klimatyczne cele i wdraża rozwiązania służące ich...

Aktualizacja 13.10.22: Tydzień temu (6.10.2022r.) Komisja Europejska zatwierdziła FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). To największy program z funduszy strukturalnych UE dla Polski na lata 2021-2027. Następca POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) pozwoli m. in. na wsparcie transformacji energetycznej. Zarys programu Budżet FEnIKS ma wynieść...

Kryzys energetyczny i jego skutki są ostatnimi czasy bodaj najbardziej „gorącym” medialnie tematem. Nie bez przyczyny. W zasadzie cała nasza działalność, zawodowa (gospodarcza) i w życiu prywatnym, opiera się na łatwo dostępnej i akceptowalnej cenowo energii. Jeśli istotnie zwiększyć jej cenę lub w ogóle ograniczyć...