Już od jakiegoś czasu pracownicy mogą korzystać z urlopu z powodu siły wyższej. Pracodawcy mają wobec niego jednak wciąż pewne wątpliwości. Najczęstsze dotyczą okoliczności, kiedy mogą go udzielać i czy (oraz kiedy) mają prawo odmowy. Praktyka wskazuje na brak możliwości odrzucenia wniosku. Przyjrzyjmy się więc...

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko gaszenie pożarów, ale także długoterminowe zadania i realizacja obowiązków wynikających z przepisów. Dlatego na początku roku warto dokonać analizy stanu BHP w firmie i opracować skoordynowany plan działania. W takim projekcie ważną rolę pełni dział HR. Krok pierwszy: zapisz...

Przełom roku to w każdej firmie czas podsumowań i planowania. Pracodawcy wykorzystują go na analizę wyników pracy załogi oraz podjęcie dalszych decyzji związanych z szeroko pojętym zatrudnieniem. Z punktu widzenia ewaluacji rocznych celów pomocny jest system ocen okresowych. Umiejętnie przeprowadzane okresowe oceny pracowników są nie tylko...

Okres grypowy w pełni, a to oznacza, że pracodawcy mogą spodziewać się w nadchodzących tygodniach lawinowej fali zwolnień L4. Przypominamy więc najważniejsze zasady dotyczące przeprowadzania kontroli, a także konsekwencje czekające pracowników nieuczciwe korzystających ze zwolnienia. Kto przeprowadza kontrolę pracownika na L4? To, czy kontrolę przeprowadza pracodawca czy...

W ostatnim czasie w Polsce zrobiło się bardzo głośno o równości płac. To efekt dyrektywy o jawności wynagrodzeń i równości płac[1]. Nowe przepisy wprowadzą wiele zmian dla pracodawców. I choć państwa członkowskie mają czas na ich wdrożenie do 2026 r., to działy HR powinny się...

Mogłoby się wydawać, że popularyzacja pracy zdalnej i związane z nią ograniczenie kontaktów na żywo spowodują zmniejszenie skali mobbingu i podobnych nadużyć – nic bardziej mylnego. Mobbing zyskuje nowe oblicze i coraz częściej jest łączony z prawem pracownika do bycia offline. Czy pracodawca musi w...

Przed działami HR intensywny koniec roku. W grafiku zadań na grudzień powinien znaleźć się m.in. obowiązkowy przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).  Nie jest to jedyny przegląd ochrony danych osobowych, który w najbliższym czasie czeka działy HR. Już w przyszłym roku...

Prezenty i upominki, choć kojarzą nam się z czymś przyjemnym i wyczekiwanym, mogą stanowić niemiłą niespodziankę. Dlatego każdy pracodawca, który planuje w tym roku obdarować swoich pracowników, powinien odpowiednio wcześniej zbadać wiążące się z tym ryzyka podatkowe. Jak obdarować pracownika? Zasadą jest, że od wszelkich świadczeń pieniężnych...

BHP to żadna nowość dla przedsiębiorców. Realizowane przez nas projekty audytowe pokazują jednak, że mimo upływu lat, wciąż wiele elementów systemu BHP może wymagać poprawy. Każdy, kto zajmuje się obszarem BHP może przejść przez poniższą listę i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy takie naruszenia na...

W grudniu pierwsze spółki będą otrzymywały m.in. od NFZ czy ZUS (katalog podmiotów jest szeroki), wyłącznie wiadomości elektroniczne (zamiast tradycyjnych listów poleconych) na specjalnie w tym celu utworzoną skrzynkę do e-Doręczeń. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy powinni skupić się na dostosowaniu do nowych zasad. Założenia e-skrzynki lepiej nie...