Trwa sezon imprez i wyjazdów integracyjnych dla pracowników. Ich organizacja może się jednak wiązać z ryzykiem po stronie pracodawcy. Jak zadbać o jego zminimalizowanie już na etapie przygotowywania imprezy czy wyjazdu? Odpowiadamy poniżej. Umowa z firmą zewnętrzną  Nie jest zaskoczeniem, że organizując imprezę z wykorzystaniem usług podmiotu...

W poprzednich wpisach omówiliśmy zapowiadane, liczne zmiany w regulacjach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce, w zakresie m.in. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, procedury wizowej (cz. I) oraz zezwoleń na pracę i zezwoleń pobytowych (cz. II). Ich wejście w życie niewątpliwie spowoduje niepewność...

W ostatnim wpisie informowaliśmy o istotnych zmianach w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce1. W pierwszej części artykułu omówiliśmy planowane zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz procedury wizowej.   Dziś kontynuujemy wątek projektowanej nowelizacji – tym razem pod lupę bierzemy...

Resort pracy od wielu miesięcy zapowiadał duże zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie już od dawna nie odpowiadają rynkowej rzeczywistości. Braki kadrowe przedsiębiorców oraz duży napływ pracowników zza wschodniej granicy sprawiają, że urzędy wojewódzkie...

Po lekturze projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia  (tzw. sygnalistów) nasuwa się wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem tej regulacji przy uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych - zwłaszcza zasad realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO. Dlatego też, kwestię ochrony danych osobowych w kontekście zgłoszeń...

Najnowsze orzeczenia sądów i interpretacje organów podatkowych wskazują, że kwestie opodatkowania świadczeń pracowniczych w dalszym ciągu budzą wątpliwości. Pracodawcy powinni zachować jeszcze większą ostrożność przy ocenianiu podatkowych skutków pozapłacowych świadczeń pracowniczych.  Zwalniamy czy nie zwalniamy?  Generalnie PITem nie są objęte świadczenia wprost zwolnione z opodatkowania i które...

Wczoraj (04.10) w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Ma on zostać przyjęty w IV kwartale tego roku. Jakie są założenia projektu? Ochrona będzie przysługiwać osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości bez względu na podstawę i formę świadczenia...

Sygnaliści stali się obszarem zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Normalizującej. Wydana kilka tygodni temu Norma ISO 37002 wskazuje konkretne wytyczne związane z budowaniem skutecznego systemu whistleblowingowego w organizacji. Dokument stanowi nowe podejście do tematu wdrażania procedur zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów – dotychczas zagadnienie to nie było ustandaryzowane. ISO...

Wybuch pandemii zmusił pracodawców i pracowników do przystosowania się do nowych procedur, warunków pracy i zasad komunikacji. Wciąż często pracuje się zdalnie lub hybrydowo. Spotkania online w dużej mierze wyparły te bezpośrednie – i być może jeszcze trochę czasu minie, zanim odważniej zaczniemy spotykać się...

Szykują się zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy i Kodeksie postępowania cywilnego – w kwietniu do Sejmu wpłynął projekt nowej regulacji. Proponowana nowelizacja wpisuje się w trwający już od lat proces walki z tzw. umowami śmieciowymi. Z uzasadnienia do projektu wynika, że w 2019 r. inspektorzy pracy zakwestionowali...