Przeciwdziałanie mobbingowi oaz równe traktowanie pracowników to jedne z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jeśli otrzyma jakikolwiek sygnał, że w firmie wystąpiła jedna z tych nieprawidłowości, nie może go lekceważyć i musi podjąć odpowiednie działania. „Zamiatanie po dywan” nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Co podlega pod mobbing? Mobbing to...

Kontrola trzeźwości pracowników to temat, do którego firmy powinny podchodzić ze szczególną skrupulatnością, przede wszystkim w aspekcie ochrony danych osobowych. Zagadnienie dotychczas niewyczerpująco uregulowane w przepisach ma zostać uszczegółowione w nowelizacji Kodeksu pracy, co da pracodawcom nowe możliwości. Jak jest teraz? Co się zmieni? Odpowiadamy...

Trwa sezon imprez i wyjazdów integracyjnych dla pracowników. Ich organizacja może się jednak wiązać z ryzykiem po stronie pracodawcy. Jak zadbać o jego zminimalizowanie już na etapie przygotowywania imprezy czy wyjazdu? Odpowiadamy poniżej. Umowa z firmą zewnętrzną  Nie jest zaskoczeniem, że organizując imprezę z wykorzystaniem usług podmiotu...

W poprzednich wpisach omówiliśmy zapowiadane, liczne zmiany w regulacjach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce, w zakresie m.in. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, procedury wizowej (cz. I) oraz zezwoleń na pracę i zezwoleń pobytowych (cz. II). Ich wejście w życie niewątpliwie spowoduje niepewność...

W ostatnim wpisie informowaliśmy o istotnych zmianach w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce1. W pierwszej części artykułu omówiliśmy planowane zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz procedury wizowej.   Dziś kontynuujemy wątek projektowanej nowelizacji – tym razem pod lupę bierzemy...

Resort pracy od wielu miesięcy zapowiadał duże zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie już od dawna nie odpowiadają rynkowej rzeczywistości. Braki kadrowe przedsiębiorców oraz duży napływ pracowników zza wschodniej granicy sprawiają, że urzędy wojewódzkie...

Po lekturze projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia  (tzw. sygnalistów) nasuwa się wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem tej regulacji przy uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych - zwłaszcza zasad realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO. Dlatego też, kwestię ochrony danych osobowych w kontekście zgłoszeń...

Najnowsze orzeczenia sądów i interpretacje organów podatkowych wskazują, że kwestie opodatkowania świadczeń pracowniczych w dalszym ciągu budzą wątpliwości. Pracodawcy powinni zachować jeszcze większą ostrożność przy ocenianiu podatkowych skutków pozapłacowych świadczeń pracowniczych.  Zwalniamy czy nie zwalniamy?  Generalnie PITem nie są objęte świadczenia wprost zwolnione z opodatkowania i które...

Wczoraj (04.10) w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Ma on zostać przyjęty w IV kwartale tego roku. Jakie są założenia projektu? Ochrona będzie przysługiwać osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości bez względu na podstawę i formę świadczenia...