Z początkiem lipca zostanie odwołany stan epidemicznego. Tym samym już niedługo rozpoczną na nowo bieg terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych (MDR).  Aby ułatwić przygotowania do zmian, rozwiewamy najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Od kiedy podatnicy nie mają obowiązku bieżącego raportowania krajowych schematów podatkowych?  Zawieszenie obowiązku trwa od...

Rozliczenia podatkowe wspólników spółek komandytowych uległy zmianie w związku ze zmianą w 2021 r. statusu tych spółek z transparentnych podatkowo na podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, od wypłaconych wspólnikom (osobom fizycznym) kwot z tytułu udziału w zyskach, należny jest 19% zryczałtowany...

Zbliża się termin na złożenie informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (CIT/N1, PIT/N1) oraz informacji o prawach do spółki nieruchomościowej i podmiotach pośredniczących (CIT/N2, PIT/N2). Obowiązki należy wypełnić do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego). Wiele spółek, których rok podatkowy (obrotowy)...

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady składania oświadczenia PIT-2, służącego do rozliczania zaliczek na PIT. Funkcjonujący dotychczas formularz PIT-2 nie był zmieniany przez wiele lat. Jednak za sprawą znaczącego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległa...

Zmiany w Polskim Ładzie wejdą już 1 lipca 2022 r. - 14 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Na etapie legislacyjnym Sejm oraz Senat wprowadzili wiele poprawek, jednak najważniejsze zmiany przedstawione w projekcie ustawy pozostały w pierwotnym kształcie. Od 1 lipca stawka podatku w pierwszym progu...

24 marca 2022 r. pojawiła się obszerna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu, wprowadzająca sporo zmian w przepisach podatkowych. Po pierwszej analizie projektu, zmiany wydają się systemowe. Spora część z nich jest korzystna dla podatników. Proponowane wejście w życie nowych przepisów to 1 lipca 2022 r. (chociaż...

Po podpisaniu przez Prezydenta, w środę 9 marca nowelizacja ustawy o PIT została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zatem, nowe przepisy obowiązują dzień po opublikowaniu tj. od 10 marca 2022 roku. Przypominamy, że głównym założeniem nowelizacji jest „przeniesienie” na drogę ustawową treści rozporządzenia ministra finansów z...

Ministerstwo Finansów na swojej stronie zamieściło przewodnik dotyczący stosowania przepisów tzw. ulgi dla klasy średniej przez podatników. W opublikowanym poradniku ministerstwo wskazuje, że wspólne małżeńskie zeznanie podatkowe przy zastosowaniu ulgi może być korzystne osobom, które zdecydują się na taką formę rozliczenia. Ulga dla klasy średniej przysługuje...