Pośród wielu zmian, jakie w maju 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus[1], znalazły się te dotyczące reklamowania towarów i usług oraz sprzedaży na platformach marketplace – o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednich artykułach. Do worka z prawnymi nowościami trzeba też dorzucić nowe obowiązki serwisów internetowych publikujących...

Kontynuujemy przedstawianie zmian, jakie w 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus. W drugim z cyklu artykułów omówimy główne obowiązki dla platform marketplace. Prawne regulacje dla platform marketplace Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus wymagają od przedsiębiorców weryfikacji dokumentacji klienckiej, treści zawartych na stronach internetowych oraz procesów zachodzących w organizacjach. Dotyczy...

Przedsiębiorców działających w ramach B2C, szczególnie w branży e-commerce czy reklamowej, czekają niebawem spore zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji prawa konsumenckiego, wynikającej z konieczności implementacji unijnych regulacji, tzw. dyrektywy Omnibus[1]. Projekt ustawy[2] przewiduje zmiany w głównych ustawach konsumenckich, tj. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o...