Obowiązujące od 1 lipca przepisy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego[1] utrudniły niektórym przedsiębiorcom działania w sprawach sądowych z zakresu własności intelektualnej. To jednak nie wszystko. Ten sam akt prawny wprowadził zmiany, które mają zapewniać konsumentom lepszą ochronę ich praw. Dla biznesu wiążą się jednak z kolejnymi...

1 lipca przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemiologicznego. W czasie pandemii wiele tradycyjnych procesów przeniesiono w ramy cyfrowe – w tym m.in. doręczanie części przesyłek sądowych. Czy wykorzystywany w tym celu Portal Informacyjny wciąż będzie użytkowany? Co z e-Skrzynką i czym jest System Teleinformatyczny? Pytań jest dużo,...

Już od 1 lipca 2023 r. przedsiębiorcy dochodzący swoich praw na drodze sądowej mogą mieć - w niektórych kwestiach - utrudnione zadanie. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego[1] wprowadza przede wszystkim zmiany w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej. Czego możemy się spodziewać? 6 miesięcy na złożenie wniosku Jedną z...

Rozliczenia podatkowe wspólników spółek komandytowych uległy zmianie w związku ze zmianą w 2021 r. statusu tych spółek z transparentnych podatkowo na podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, od wypłaconych wspólnikom (osobom fizycznym) kwot z tytułu udziału w zyskach, należny jest 19% zryczałtowany...

9 marca 2023 r. Sejm przyjął projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego[1]. Obecnie oczekuje ona na podpis Prezydenta. Nowelizacja k.p.c. wprowadza kilka ciekawych zmian, przy czym w artykule skoncentruję się na tych związanych z poddaniem sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.  Rozpocznę jednak od drobnej kwestii praktycznej,...

Uwaga! To nie będzie kolejny artykuł o mniej lub bardziej standardowych elementach umów wdrożeniowych. To nie będzie nawet artykuł o najczęściej spotykanych problemach i nieszablonowych sposobach na ich rozwiązanie (choć i na takie treści - mamy nadzieję, niebanalne i ciekawe – zapraszamy już niedługo). W nadchodzących...

Od nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 2018 r., według ogólnej zasady – termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń dotyczących świadczenia okresowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - termin przedawnienia to 3 lata.   Od ogólnej zasady jest wiele wyjątków, w tym takich, które...

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny może utrudniać, a w pewnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwiać spełnienie zawartego w umowie świadczenia. We wcześniejszym wpisie o sile wyższej wyjaśniliśmy, że wojna może zostać uznana za czynnik usprawiedliwiający niewykonanie umowy. Z kolei stan następczej niemożliwości świadczenia nie tylko usprawiedliwia niewykonanie...

Wojna w Ukrainie zaczyna znacząco wpływać na sytuację przedsiębiorców w Polsce. Firmy mają problemy m.in. z łańcuchami dostaw czy z odpływem pracowników z Ukrainy, którzy wracają do ojczyzny. W dodatku mocno rosną ceny surowców, szczególnie paliwa i prądu. Tak trudna sytuacja gospodarcza stwarza problem z wykonaniem...

Wczoraj, tj. 7 listopada, weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nią przepisy przywracające postępowanie gospodarcze. Rozwiązania przewidziane w ramach tej odrębnej procedury znacząco różnią się w porównaniu do postępowania toczonego na zasadach ogólnych. W postępowaniu tym istnieje między innymi możliwość zawierania umów...