Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów nabywcy lokalu mieszkalnego. Nowa ustawa deweloperska przewiduje katalog sytuacji, w których będzie to możliwe. Dodatkowo kupujący będzie mógł „zerwać” również inne umowy wskazane w ustawie, których celem jest ustanowienie lub przeniesienie na nabywcę prawa...

Nowa ustawa deweloperska utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym środki wpłacone przez nabywcę lokalu nie trafiają bezpośrednio do dewelopera, lecz są gromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych zostały jednak mocno doprecyzowane. Częściowo jest to formalizacja dotychczasowej praktyki rynkowej, w części jednak...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza konsumenta na wypadek ogłoszenia upadłości przez dewelopera lub bank, który prowadzi rachunek powierniczy dla danej inwestycji. W określonych przypadkach chroni nabywcę również wtedy, gdy odstąpi on od umowy deweloperskiej.  To dodatkowe zabezpieczenie zostało wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy deweloperskiej, ponieważ dotychczasowe...

Większość przepisów nowej ustawy deweloperskiej będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – czyli rok po jej ogłoszeniu. W określonych warunkach ustawodawca umożliwił jednak stosowanie dotychczasowych przepisów przez kolejne dwa lata od wejścia w życie ustawy. To ważne dla deweloperów, ponieważ nowelizacja nakłada na nich...

Kolejne korzyści dla kupujących mieszkania i dodatkowe obowiązki dla deweloperów. Tak w jednym zdaniu można podsumować nową ustawę deweloperską, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Co dokładnie przyniosła ta obszerna zmiana wprowadzona przez ustawodawcę? Poniżej prezentujemy 5 kluczowych zmian. 1.    Deweloperski Fundusz Gwarancyjny To nowa,...

Z końcem lipca weszła w życie część przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym[1] - nowej ustawy deweloperskiej. Na ich mocy utworzony został zapowiadany od dawna Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Choć fundusz powstał już teraz, związane z nim...