W transakcjach M&A, jednym z kluczowych czynników jest czas. Najczęściej obu stronom zależy, żeby odbyły się one jak najszybciej. Jak pokazują przykłady z ostatnich lat, szczególnie w przypadku transakcji dwuetapowych, nie warto ulegać presji czasu. Może to bowiem prowadzić do przedwczesnego przejęcia kontroli, a taki...