Czego wymaga transakcja sprzedaży udziałów? Odpowiedniej umowy regulującej wzajemne obowiązki pomiędzy wspólnikiem zbywającym a nabywcą sprzedawanych udziałów, czyli umowy sprzedaży udziałów. O przebiegu transakcji sprzedaży udziałów w branży gier wideo pisaliśmy na videogameslaw.pl. Mówiąc ogólnie o sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie sposób pominąć kwestii...

W transakcjach M&A, jednym z kluczowych czynników jest czas. Najczęściej obu stronom zależy, żeby odbyły się one jak najszybciej. Jak pokazują przykłady z ostatnich lat, szczególnie w przypadku transakcji dwuetapowych, nie warto ulegać presji czasu. Może to bowiem prowadzić do przedwczesnego przejęcia kontroli, a taki...