Już od 1 października 2024 roku pierwsze podmioty będą zobowiązane do założenia i używania skrzynki do e-Doręczeń. Ma ona w przyszłości zastąpić komunikację tradycyjną między podmiotami publicznymi i prywatnymi. Na czym polegają e-Doręczenia? e-Doręczenia to usługa, dzięki której możliwe jest wysyłanie i odbieranie elektronicznej korespondencji. Elektroniczny „list”...

W grudniu pierwsze spółki będą otrzymywały m.in. od NFZ czy ZUS (katalog podmiotów jest szeroki), wyłącznie wiadomości elektroniczne (zamiast tradycyjnych listów poleconych) na specjalnie w tym celu utworzoną skrzynkę do e-Doręczeń. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy powinni skupić się na dostosowaniu do nowych zasad. Założenia e-skrzynki lepiej nie...

Kolejne zmiany w przepisach kodeksu spółek handlowych odnoszą się do połączeń, przekształceń i podziałów. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie, jedną z ciekawszych zmian jest wprowadzenie nowej uproszczonej formy połączenia „bez przyznania udziałów”. Ustawodawca planuje wprowadzenie kilku innych zupełnie nowych regulacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć...

Polskie spółki kapitałowe i kapitałowo-akcyjne będą mogły zostać przekształcone w spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim. Podmiot zagraniczny będzie kontynuatorem działalności spółki polskiej. Będzie działał w oparciu o przepisy państwa spółki przekształconej[1]. Wprowadzenie tej instytucji prawnej umożliwi przeniesienie biznesu z jednego kraju unijnego do drugiego,...

3 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła na swojej stronie pakiet antykorupcyjny zawierający propozycję wdrożenia nowej dyrektywy. Zjawisko korupcji kwalifikowane jest przez UE jako transgraniczne i mające szczególny wpływ na funkcjonowanie państw członkowskich. Dyrektywa antykorupcyjna ma być odpowiedzią na ten powszechny problem. Co dokładnie zmieni...

Obowiązek zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizowania towarzyszy podmiotom gospodarczym od 2019 roku, zaś stowarzyszeniom i fundacjom od roku 2021. I chociaż od tego czasu opublikowane zostało już wiele wytycznych, które mają za zadanie ułatwić realizację obowiązków zgłoszeniowych, w dalszym ciągu pojawiają się...

W ostatnim czasie większość pracodawców skupiła się na wdrożeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej. Coraz częściej pracownicy korzystają z tej formy pracy, a w efekcie rzadko lub w ogóle nie pojawiają się w biurach. Nawet proces rekrutacji i zawierania umowy w wielu firmach odbywa się zdalnie....

Proces elektronizacji w firmach obejmuje coraz więcej obszarów i dziedzin. Z punktu widzenia przedsiębiorców najistotniejsza jest z pewnością digitalizacja dokumentów i załatwianie spraw urzędowych online. Z jednej strony jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Z drugiej strony elektroniczny obieg dokumentów (np. w obrębie firmy) daje mnóstwo...

Bez fundatora nie byłoby fundacji rodzinnej – to właśnie on odpowiada za ustanowienie podmiotu. Jego rola nie kończy się jednak na oświadczeniu złożonym w akcie założycielskim. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej? Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. To...

Już od 22 maja bieżącego roku w Polsce mogą zacząć funkcjonować pierwsze fundacje rodzinne. Będą one działać poprzez 3 organy: zarząd, radę nadzorczą oraz zgromadzenie beneficjentów. Podobieństwo do spółki kapitałowej nie jest tu przypadkowe. Co więcej, jest ono widoczne nie tylko w nazewnictwie organów, ale...