09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...

W ostatnim czasie zapomniana spółka komandytowo-akcyjna znów zyskała na atrakcyjności. Na ten moment, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące Polskiego Ładu oraz tzw. daninę solidarnościową, jest to jedna z najbardziej korzystnych form działalności....

W związku z istotnymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez „Polski Ład” wzrosło zainteresowanie tematem przekształceń. Dlaczego warto to rozważyć – pisaliśmy w artykule: Polski Ład a przekształcenie spółki – czy warto? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie teraz pytanie – jak bardzo skomplikowany jest to proces? Nikogo zapewne nie zdziwi...

W ostatnim czasie w związku z rewolucją podatkową wprowadzoną m.in. przez tzw. „Polski Ład”, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy i w co przekształcić swoją działalność. Najmniej korzystne formy działalności Na ten moment ze względu na wzrost składki zdrowotnej (której nie można odliczyć od podatku) oraz obowiązującą...

Cyfryzacja procesu administracyjnego trwa w najlepsze i coraz więcej spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Bez wątpienia jest to duże ułatwienie, jednak cyfryzacja pociąga za sobą sporo wątpliwości. Czy każdy dokument skierowany do organu administracji publicznej za pośrednictwem Internetu stanowi podanie?  Czy organ może wszcząć...

Fundacja rodzinna to narzędzie, które mam.in. ułatwić sukcesję oraz zachowanie majątku rodzinnego. Zacznie funkcjonować w Polsce 1 czerwca 2022 r. - zgodnie z nowym projektem ustawy opublikowanym w połowie października 2021 r. Wcześniejszy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych, o którym pisaliśmy w newsletterze w marcu spotkał...

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy pierwszą część zmian w ustawie o rachunkowości dotyczącej sporządzania sprawozdań, które wkrótce wejdą w życie na mocy październikowej nowelizacji.[1] Istotne nowości zostaną wprowadzone także do przepisów regulujących sposób podpisywania sprawozdań. Jakie dokładnie? Zapraszamy do lektury artykułu. Zasada – podpisy wszystkich członków organu wieloosobowego Zgodnie...

W ekspresowym tempie proces legislacyjny przeszła nowelizacja ustawy o rachunkowości, odnosząca się m.in. do zasad sporządzania sprawozdań  finansowych i z działalności. Przyjęta 14.10.2021 r. przez Sejm ustawa zmieniająca zyskała bez poprawek aprobatę Senatu i w dniu 16.11.2021 r. została podpisana przez Prezydenta. Zmiany będą dotyczyć sprawozdań...

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych[1] miała miejsce w marcu ubiegłego roku, jednak wiele podmiotów nadal nie uchwaliło regulaminu Zdalnych Zgromadzeń Wspólników. Wprowadzona nowelą zmiana przepisu ułatwiła wspólnikom realizowanie Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez modyfikacji tej kwestii w umowie spółki, o ile dotychczasowe brzmienie nie...