Od 7 stycznia 2024 r. rolnikom – na równi z konsumentami – przysługuje ochrona przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi[1]. Dlaczego może to budzić wątpliwości? Klauzule abuzywne – definicja Niedozwolone postanowienia umowne (zwane też m.in. klauzulami abuzywnymi lub klauzulami niedozwolonymi) to postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z...

Sporo ważnych dla biznesu zmian szykuje się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Część z nich dotyczy zwiększenia uprawnień Prezesa UOKiK, które wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego, czyli tzw. Rozporządzenia CPC. Wskazujemy 4 nowe – w naszej ocenie najistotniejsze - uprawnienia,...

Po wielu miesiącach prac, 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie ustawa implementująca tzw. Dyrektywę towarową, która sporo zmieni w obrocie konsumenckim. Głównym celem nowych regulacji jest zapewnienie jednolitego poziomu ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, niezależnie od kanału sprzedaży towarów. Na jakie nowości powinni być...

Dla firm działających online szykuje się niemała rewolucja. Już 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa, która mocno zmieni zasady ich funkcjonowania. Nowe przepisy[1], wdrażające do polskiego prawa tzw. Dyrektywę cyfrową, obejmują niemal wszystkich dostawców artykułów online, e-booków i gier oraz praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego...

Pośród wielu zmian, jakie w maju 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus[1], znalazły się te dotyczące reklamowania towarów i usług oraz sprzedaży na platformach marketplace – o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednich artykułach. Do worka z prawnymi nowościami trzeba też dorzucić nowe obowiązki serwisów internetowych publikujących...

Kontynuujemy przedstawianie zmian, jakie w 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus. W drugim z cyklu artykułów omówimy główne obowiązki dla platform marketplace. Prawne regulacje dla platform marketplace Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus wymagają od przedsiębiorców weryfikacji dokumentacji klienckiej, treści zawartych na stronach internetowych oraz procesów zachodzących w organizacjach. Dotyczy...

Przedsiębiorców działających w ramach B2C, szczególnie w branży e-commerce czy reklamowej, czekają niebawem spore zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji prawa konsumenckiego, wynikającej z konieczności implementacji unijnych regulacji, tzw. dyrektywy Omnibus[1]. Projekt ustawy[2] przewiduje zmiany w głównych ustawach konsumenckich, tj. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o...

Prezydent RP wystąpił z inicjatywą legislacyjną zmian w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z nowelizacją odbiorca płatności nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy świadczenia usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorca nie będzie też mógł odmówić przyjęcia zapłaty, gdy konsument uiszcza...

Konsumenci, a od przyszłego roku również niektórzy przedsiębiorcy, mogą zwrócić towar zakupiony przez internet. W takim przypadku sprzedawca powinien oddać klientowi pieniądze w tej samej formie, w jakiej dokonał on zapłaty. Nierzadko jednak sklepy internetowe proponują alternatywne rozwiązanie – zwrot pieniędzy na wewnętrzne konto klienta,...