Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest jednak jednoznaczny. Choć potwierdza możliwość korekty VAT wskazanego na paragonie, to zastrzega również odmowę zwrotu nadpłaconego VAT przez fiskusa w pewnych okolicznościach. W wielu kwestiach wciąż ważna będzie decyzja sądu krajowego, który będzie rozstrzygać takie przypadki. Więcej na...

Nad takim pytaniem pochylił się TSUE w wyroku w sprawie C-442/22[1]. Jest to orzeczenie niezwykle istotne dla wszystkich krajowych podatników VAT, ponieważ zostało wydane w polskiej sprawie, a temat ten od lat budził kontrowersje w krajowym orzecznictwie i doktrynie. Stanowisko TSUE stanowi ostateczny głos w dotychczasowej...

14 września Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną aplikację e-Paragony, a dzień później uruchomiło HUB Paragonowy, czyli ogólnopolską platformę dystrybucji paragonów elektronicznych. W aplikacji będzie można założyć swój profil oraz przechowywać na nim fiskalne dokumenty elektroniczne. Pozwoli to na powiązanie nabywcy z wystawionymi dokumentami sprzedaży i odbieranie e-paragonów...

Tematyka stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment - FE) w VAT ponownie zagościła na wokandzie TSUE. 29 czerwca 2023 Trybunał wydał bardzo istotny wyrok w sprawie C-232/22 Cabot Plastics Belgium SA[1], dotyczący tej wzbudzającej wątpliwości interpretacyjne materii. Uznał w nim, że świadczenie usług polegających...

TSUE po raz kolejny pochylił się nad polskim regulacjami w zakresie podatków. Mowa tu o dwóch istotnych wyrokach, które zapadły w przedmiocie polskich pytań prejudycjalnych, tj. wyroku z 25 maja br. w sprawie C-114/22 dotyczącej kwestii odliczenia VAT oraz wyroku z 8 czerwca br. w...

Z początkiem lipca zostanie odwołany stan epidemicznego. Tym samym już niedługo rozpoczną na nowo bieg terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych (MDR).  Aby ułatwić przygotowania do zmian, rozwiewamy najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Od kiedy podatnicy nie mają obowiązku bieżącego raportowania krajowych schematów podatkowych?  Zawieszenie obowiązku trwa od...

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT usług finansowych świadczonych na rzecz innych podatników (relacje B2B). Rezygnacja i jej warunki Opodatkować podstawową stawką VAT w wysokości 23% można m.in. usługi: zarządzania funduszami inwestycyjnymi,udzielania pożyczek pieniężnych,w zakresie depozytów środków pieniężnych,prowadzenia rachunków pieniężnych. Warunkiem rezygnacji ze...

Zbycie nieruchomości prywatnych od zawsze budzi wiele pytań oraz kontrowersji. Mimo wypracowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż zdarza się, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretacje indywidualne sprzeczne z interesem podatników. Kto powinien zapłacić VAT przy sprzedaży nieruchomości? Zbycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku prywatnego osoby fizycznej...

1 stycznia 2022 r. został w Polsce wprowadzony (jako nieobowiązkowe narzędzie raportowe) Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dzięki KSeF podatnicy mają możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, co stanowi coraz istotniejszy walor w ministerialnych wysiłkach uszczelnienia systemu podatku VAT. Podstawowym założeniem KSeF jest informatyzacja i cyfryzacja wprowadzonych do...

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo jest kontynuacją wprowadzonych już udogodnień: Konstytucji dla Biznesu, 100 zmian dla firmy oraz Pakietu MŚP. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do wielu ustaw celem zniesienia licznych restrykcji stosowanych wobec mikro, małych i średnich...