[caption id="attachment_1813" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Historia nie jest banalna a sięga roku 2007. Z pewnością są Czytelnicy, którzy pamiętają piosenkę pt. "Podobne przypadki”, a dokładniej jej słowa, w których Doda została nazwaną "blacharą” i określona, że "rży jak koń”. Nie wdając się w ocenę, na ile trafne były spostrzeżenia wykonawcy, nie trudno się dziwić, że Doda skierowała pozew do Sądu z żądaniem 20 tys. zł zadośćuczynienia i przeprosin. Co było dalej?
[caption id="attachment_1767" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Z prędkością światła obiegła wszystkie media informacja na temat postępowania jakie rozpoczęło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Również w tych samych mediach podnosi się szumnie, że Sąd odpowie na pytanie czy bank - jako instytucja użyteczności publicznej - ma obowiązek udostępniania publicznej toalety. Moim zdaniem nie tak brzmi teza i sens tego postępowania.
Tematyka regulacji prawnych w oparciu o które mogą albo nie mogą być publikowane dane osobowe na tablicach ogłoszeniowych jest (jak zwykle) skomplikowana...a i ciekawa. W zasadzie obojętnie czy pójdziemy do urzędu gminy czy przejdziemy się po klatkach schodowych w budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej czy nawet po zakładzie karnym - wszędzie znajdziemy mniej czy bardziej "bogate" w treści i dane osobowe - listy, ogłoszenia, wezwania itp.
Dziś (01.02.2011 r.) wchodzi w życie ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 17, poz. 79). Od strony praktycznej zmienione przepisy oznaczają, że osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne będą mogły "dorobić" kwotę 2.400 zł bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS.
Po 18-sto miesięcznym vacatio legis w dniu 20 lutego 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie ustawy przepisy dotyczą bezpośrednio instytucji kredytowych i kredytobiorców oraz sądów powszechnych.
31 stycznia w budynku Intraco (siedziba GIODO) przygotowano obchody V. Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Oprócz dni otwartych GIODO i bezpłatnych konsultacji z pracownikami Biura GIODO, dzisiejszy dzień był również okazją do dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego pt. „Retencja danych w demokratycznym państwie prawnym”. Panel dyskusyjny był poprzedzony konferencją prasową GIODO podczas której dr Wojciech Rafał Wiewiórowski zrelacjonował przebieg głównych obchodów Dnia Danych Osobowych, które odbyły się w Brukseli (24-28 stycznia 2011 r.). Uczestnikom konferencji GIODO wyjaśnił genezę ustanowienia Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie to ma upamiętniać rocznicę otwarcia do podpisu najstarszego międzynarodowego aktu prawnego, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, czyli Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
[caption id="attachment_1574" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] ETS wypowiedział się wprost, kiedy pasażerom korzystającym z przewozów lotniczych należy się odszkodowanie w związku z odwołaniem lotu wskutek problemów technicznych statku powietrznego. Przedmiotowy problem został rozstrzygnięty poprzez wydanie wyroku w sprawie C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann i Alitalia. Trybunał Europejski uznał, że:
[caption id="attachment_1568" align="alignleft" width="309" caption="http://www.orlen.pl/PL/DlaKierowcow/VITAY"][/caption] Stało się. Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku (sygnatura akt I CSK 218/10) uznał, że sądy mogą badać zapisy wzorców tzw. programów lojalnościowych. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego oznacza w praktyce, że klienci będą mogli skarżyć do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunki wszystkich programów lojalnościowych. Mogą też się zwrócić o to np. do powiatowego rzecznika praw konsumentów.
Wczoraj wydana została przełomowa uchwała NSA, z której wynika, że część wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w CIT. Umożliwi ona wielu przedsiębiorcom osiągnięcie oszczędności podatkowych.
Na 23. stronach listu Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - przedstawiła analizę stanu prawnego w kwestii retencji danych, przeprowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Główny wniosek: "Analiza tego stanu prawnego prowadzi do konkluzji, iż jest on niezgodny z Konstytucją RP oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności."
[caption id="attachment_1516" align="alignleft" width="270" caption="http://www.giodo.gov.pl/410/id_art/3897/j/pl/"][/caption] 28 stycznia 2011 r. to ważna data dla wszystkich, dla których tematyka ochrony danych osobowych nie jest obca ani obojętna. To także okazja aby się spotkać w gronie nie tylko samych ekspertów ale i "osób, których dane dotyczą" aby porozmawiać o aktualnym stanie prawodawstwa, praktyce i planach na przyszłość. Tegoroczny panel dyskusyjny poświęcony będzie problemowi retencji danych. Temat dobrze znany i równie często krytykowany przez różnego rodzaju organizację. Niemniej wszystko wskazuje na to, że uregulowania dotyczące retencji zostaną wprowadzone w odniesieniu do danych osobowych (ew. usług świadczonych drogą elektroniczną).
[caption id="attachment_1501" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Kiedyś po ogłoszeniu wyroku sądowego w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi, przewodnicząca składu stwierdziła: "Bo po to jest się ubezpieczonym i po to są składki, żeby ubezpieczyciel pieniądze wypłacał". Takie podejście może się przydać w sprawie, którą opiszę. Materiały do niej przesłał jeden z czytelników z prośbą o poruszenie tematu - tak aby wszyscy znajdujące się w podobnym położeniu nie odpuszczali i walczyli o swoje pieniądze.