ISO 37002, czyli sygnaliści mają swoje wytyczne

Sygnaliści stali się obszarem zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Normalizującej. Wydana kilka tygodni temu Norma ISO 37002 wskazuje konkretne wytyczne związane z budowaniem skutecznego systemu whistleblowingowego w organizacji. Dokument stanowi nowe podejście do tematu wdrażania procedur zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów – dotychczas zagadnienie to nie było ustandaryzowane.

ISO 37002 a sygnaliści

System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne (oryg. Whistleblowing management  systems –guidelines) może okazać się szczególnie przydatnym dokumentem właśnie teraz, kiedy nie ma jeszcze polskiej ustawy wdrażającej tzw. Dyrektywę whistleblowingową. Wskazuje on bowiem konkretnie sposób utrzymywania systemu zgłaszania oraz opisuje zasady zarządzania nim. Norma ISO 37002 zawiera także wskazówki na temat tego jak dokumentować postępowania, jak szkolić oraz najistotniejsze – w jakim zakresie chronić sygnalistów.

Na tę chwilę nie ma planów, by norma dot. systemu dla sygnalistów miała podlegać certyfikacji. Warto jednak zapoznać się z jej treścią podczas wdrażania czy aktualizowania procedur whistleblowingowych Sam fakt przyjęcia Normy ISO 37002 z pewnością należy uznać za dobry kierunek i potraktować jako ważne wsparcie dla organizacji. Należy się także spodziewać, że narzędzia IT umożliwiające odbiór i zarządzanie zgłoszeniami od sygnalistów, zostaną w jak najszerszym zakresie dostosowane do wytycznych Normy ISO 37002.

Wskazówki zawarte w normie

Stosowanie wytycznych zawartych w Normie 37002 pozwala zbudować i wdrożyć bezpieczny i stabilny system do obsługi zgłoszeń od sygnalistów. Ponadto, skorzystanie ze wskazówek Międzynarodowej Organizacji Normalizującej umożliwi spełnienie wymogów zawartych w różnych aktach prawnych oraz zaleceniach branżowych. Norma 37002 określa, jak prawidłowo  wdrażać, zarządzać, oceniać, utrzymywać, a takze rozwijać efektywny system whistleblowingowy. Wskazuje tym samym:

  • zakres niezbędnej ochrony sygnalistów,
  • sposób utrzymywania systemu zgłaszania nieprawidłowości (np. WhistBoard >>),
  • zasady zarządzania systemem,
  • zakres niezbędnej dokumentacji, audytów oraz szkoleń.

Standaryzacja międzynarodowa

Niewątpliwą zaletą wytycznych ISO 37002 jest ich międzynarodowy charakter oraz uniwersalność. Dokument ma mieć zastosowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z każdego sektora, każdej wielkości i każdego kraju. Posłużenie się wytycznymi będzie wyrazem staranności i dążenia do zapewniania compliance (zgodności) w organizacji, zwłaszcza w polskiej rzeczywistości, gdzie wciąż nie mamy ustawy wdrażającej Dyrektywę whistleblowingową.

Autor: Tomasz Wróblewski

SENIOR MANAGER | ADWOKAT | OW LEGAL tomasz.wroblewski@olesinski.com Więcej