Już od jakiegoś czasu pracownicy mogą korzystać z urlopu z powodu siły wyższej. Pracodawcy mają wobec niego jednak wciąż pewne wątpliwości. Najczęstsze dotyczą okoliczności, kiedy mogą go udzielać i czy (oraz kiedy) mają prawo odmowy. Praktyka wskazuje na brak możliwości odrzucenia wniosku. Przyjrzyjmy się więc...

Nowelizacja Kodeksu Pracy, nazywana ,,work-life balance”, okazała się w wielu kwestiach problematyczna dla pracodawców. Jedną ze zmian, która spowodowała najwięcej wątpliwości było znaczne rozszerzenie zakresu informacji dodatkowej do umowy o pracę (art. 29 § 3 KP). Przepis został rozbudowany, a biorąc pod uwagę, że informacja...

Urlop opiekuńczy to kolejna zmiana wprowadzona przez nowelizację kodeksu pracy. W jakich przypadkach pracownik może o niego wnioskować? Czy jest to płatna forma urlopu? Na te i inne pytania odpowiadamy w kolejnym artykule z cyklu „Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach”. 1. Czym jest urlop opiekuńczy?...

W kolejnym artykule z cyklu Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym rodzaju dni wolnych, który będzie przysługiwał pracownikom już od 26.04.2023 – a mianowicie od zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. 1. W jakich sytuacjach pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od...

Już od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy będą musieli zawierać umowy na okres próbny w oparciu o nowe zasady. W kolejnym artykule z cyklu „Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach” wyjaśniamy, co się zmieni w tym obszarze. 1. Czy w związku z planowaną...

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, które należy przekazać nowemu pracownikowi – zarówno co do samej treści, jak i formy oraz terminów, w jakich trzeba tego dokonać. 1. Co zmienia się w przekazywanej pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia? Przede wszystkim katalog informacji,...

Już za niecały miesiąc wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Oznacza to pewną rewolucję dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dotychczas umożliwiali pracownikom świadczenie pracy w tej formie, choćby na podstawie tzw. ustawy covidowej. Aby ułatwić wdrożenie nowych regulacji, w kilku artykułach porządkujemy informacje i odpowiadamy...

Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji grupy spółek to jedna z najważniejszych zmian, jakie przyniesie nowelizacja KSH. Choć dotychczas istniały holdingi faktyczne, to brakowało przepisów, które regulowałyby ich funkcjonowanie. Zmieni się to po 13 października, bo wtedy w życie wejdzie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca prawo holdingowe....

09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...

Przez ostatnich kilka tygodni opisywaliśmy najczęstsze problemy i pytania związane z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z FGŚP czy też subwencji z PFR. Wątpliwości jest wiele, a kontrole dopiero przed firmami. Jak przygotować się na wizytę kontrolujących? Czy można już teraz podjąć jakieś działania? Po roku od...