Koronawirus – czyli nadzwyczajny tryb specustawy włączony

Poniedziałek w Sejmie rozpoczął się pod hasłem „Specustawa przeciwko koronawirusowi”. W nocy z niedzieli na poniedziałek na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy, nad którą Sejm debatuje od poniedziałkowego poranka.

Z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców na etapie projektu ustawy (co oczywiście po przejściu ścieżki legislacyjnej może ulec zmianie) proponowanych jest kilka kluczowych – nadzwyczajnych rozwiązań.

 

Jakie kluczowe rozwiązania?

Projekt w szczególności przewiduje możliwość polecenia pracownikowi wykonywania w oznaczonym czasie pracy zdalnie.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nadprogramowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi w związku z zamknięciem szkoły z powodu koronawirusa (za okres do 14 dni).

Szczególnej uwagi wymaga także uprawnienie przyznawane Prezesowi Rady Ministrów – tj. możliwość wydawania poleceń m.in. przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi (!). Polecenia te mają być wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.

Projekt przewiduje również możliwość wydawania przez GIS lub działających z upoważnienia GIS wojewódzkich inspektorów sanitarnych decyzji skierowanych m.in. do pracodawców nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych lub dotyczących żądania udzielenia informacji w tym zakresie.

 

To jednak nie wszystko. Projekt ustawy przewiduje także dalsze prawa i obowiązki. Jakie?
  1. Wysyłanie przez RCB SMS-ów o zagrożeniu w okolicy;
  2. Osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji (projekt przewiduje także restrykcje dla osób, które miały styczność z osobami zarażonymi);
  3. Możliwość wprowadzenia: „strefy zero” (obszar podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli), „strefy buforowej” (podlegająca ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi), „strefy zagrożenia”, „zagrożonego obszaru” oraz „miejsca kwarantanny” (odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę);
  4. Do budowy, rozbiórki/ remontu itp. obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi nie znajdą zastosowania przepisy prawa budowlanego;
  5. Odpowiedzialność przewoźników za  niewykonanie usług przewozu w związku z działaniami władz, będzie ograniczona;
  6. W przypadku pojawienia się zagrożenia dostępności produktów lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, Ministerstwo Zdrowia może wydać rozporządzenie ograniczające ilość określonych produktów na osobę.

Całość projektu ustawy dostępna jest pod linkiem.

 

Niezależnie w ostatni piątek pojawiło się rozporządzenie obejmujące koronawirusa reżimem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (o skutkach dla przedsiębiorców będziemy informować w kolejnych wpisach).

Trzymamy rękę na pulsie i będziemy aktualizować informacje odnośnie zmian w przepisach spowodowanych zagrożeniem koronawirusem.

 

Autor: Ludmiła Łuczak

MANAGER
RADCA PRAWNY

ludmila.luczak@olesinski.com

Więcej

Autor: Katarzyna Roszyk

CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

katarzyna.roszyk@olesinski.com