Co w Prawie Piszczy | W oczekiwaniu na podpis
7539
post-template-default,single,single-post,postid-7539,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

W oczekiwaniu na podpis

Stało się. Po kilku miesiącach prac nad projektem nowej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zarówno Sejm, jak i Senat zaakceptował ostatecznie uzgodnioną wersję nowych przepisów. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu zaczyna biec okres 14 dniowy, po upływie którego nowe przepisy wejdą w życie. I to będzie data graniczna pomiędzy dotychczasowym myśleniem o strefach ekonomicznych, a nowym podejściem. Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy podjęli już działania w kierunku pozyskania zezwoleń strefowych jeszcze na starych zasadach, wstrzymało oddech.

Co się zatem zadzieje w najbliższych tygodniach?

Choć idea wspierania inwestycji poprzez możliwość uzyskania limitu zwolnienia w CIT/PIT pozostaje bez zmian, to jednak diabeł tkwi w szczegółach. Kluczowa zmiana to odejście od terytorialnego podziału kraju.

Dotychczas głównym czynnikiem, od którego uzależnione było potencjalne zwolnienie w CIT/PIT była lokalizacja. I rzeczywiście, odpowiadało to ówczesnej idei wspierania regionów słabo rozwiniętych poprzez oferowanie dodatkowych szans i zachęt inwestycyjnych na takich właśnie obszarach. Realia jednak zmieniły się na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat i bardzo często potencjalny inwestor napotykał na praktyczny problem. Przedsiębiorca taki albo znalazł lokalizację, która odpowiadała oczekiwaniom i jednocześnie miał szansę skorzystać ze zwolnień, albo stawał przed dylematem: lokalizacja poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej czy możliwość skorzystania z pomocy publicznej.

Po zmianach żadna lokalizacja nie będzie wykluczać możliwości pozyskania pomocy publicznej, co nie znaczy, że nie będzie mieć na nic wpływu. Co do zasady lokalizacja inwestycji w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia będzie wymagać mniejszych nakładów po stronie inwestora. Lokalizacja pozostaje zatem ważnym kryterium, także pod kątem możliwości pozyskania pomocy publicznej.

Czy jest jeszcze szansa na zezwolenie na dotychczasowych zasadach?

Skoro nowe przepisy mają co do zasady uprosić procedurę pozyskania pomocy publicznej, może się pojawić pytanie, czy atrakcyjne może być jeszcze pozyskanie zezwolenia na dotychczasowych zasadach? Dla dużych przedsiębiorców, którzy działają aktualnie w regionach o niskiej stopie bezrobocia, ale ich grunty znajdują się w obszarze specjalnych stref ekonomicznych – na pewno tak.

Dotychczasowe przepisy warunkowały uzyskanie pomocy m.in. od poniesienia nakładów inwestycyjnych na poziomie co najmniej 100 tys. EUR. Aktualnie te progi są zróżnicowane i mogą wynosić nawet 100 mln zł. To duża i odczuwalna zmiana.

Dodatkowo pozostaje naturalna obawa o nowe zasady, ich interpretację, praktykę organów itp. Szczególnie, że nadal czekamy na przepisy wykonawcze do ustawy i trudno prognozować, kiedy zostaną uchwalone. Do tego czasu nowe zasady w praktyce nie będzie funkcjonować. Pytanie jednak, czy w okresie przejściowym zezwolenia na dotychczasowych zasadach będą w ogóle wydawane.

Ustawa wskazuje, że sprawy wszczęte przed wejściem w życie nowych przepisów, będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach. Kłopot pojawia się jednak z definicją „wszczęcia” postępowania w sprawie ubiegania się o zezwolenie strefowe. Uzasadnienie do ustawy nie odpowiada na to pytanie. Można zatem rozważać, czy tym momentem będzie już złożenie listu intencyjnego, czy podpisanie umowy kaucji gwarancyjnej czy dopiero złożenie oferty wg wymagań ze specyfikacji. Z pewnością najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozwiązanie ostatnie. Jest jednak najbardziej czasochłonne, a czasu jest coraz mniej. Dlatego też to ostatni dzwonek dla przedsiębiorców zamierzających ubiegać się o pomoc regionalną w postaci zwolnienia w CIT/PIT na rozważenie, według których zasad działać – starych czy nowych.

W przypadku chęci skorzystania ze starych zasad z pewnością konieczne będzie wręcz błyskawiczne przygotowanie dokumentacji oraz bieżące wsparcie ze strony zarządzającego strefą. A tymczasem pozostajemy w oczekiwaniu na podpis Prezydenta….

 

Autor: Marta Hausmann-Kostka

SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR

marta.hausmann@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj